درباره ما

معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.این هنر یکی از هفت هنر اصلی است و معمار هنرمند است و آثار او در گروه آثار هنری قرار می گیرد. معمار باید دارای قدرت تجسم بالا، ذوق هنری و خلاقیت باشد و عناصر زیبایی شناختی بصری را بشناسد.

درباره ما

_
معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی

ما اجتماعی هستیم

_

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا با مجموعه معماری بیشتر آشنا شوید ...

پروژه های ما

_

پروژه هایی که ما در معماری انجام داده ایم برای مشاهد پروژه های برروی دکمه کلیک کنید.

فرصت های شغلی

_

برای استخدام در معماری با ما ارتباط بگیرید...

روش ما

ما چگونه کار می کنیم؟

تجارب ما

تیم ما

موقعیت

ما کجا هستیم؟تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110